โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ข้อมูลสถานศึกษา
ขั้นตอนติดต่อราชการ
แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)